Cyfrannwch

LW_2016_states.JPG

Mae Plaid Cymru yn sefyll yn etholiad cyffredinol 2017 fel yr unig blaid all amddiffyn Cymru yn erbyn y Toriaid. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 155 o ymatebion

 • donated 2017-04-18 19:49:34 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-04-18 19:46:42 +0100
  Newydd roi i ymgyrch Plaid Cymru 2017
 • @nicdafis tweeted link to this page. 2017-04-18 19:46:35 +0100
 • donated 2017-04-18 19:45:03 +0100
 • donated 2017-04-18 19:44:10 +0100
 • donated 2017-04-18 19:30:18 +0100
 • donated 2017-04-18 19:29:26 +0100
 • donated 2017-04-18 19:21:07 +0100
 • donated 2017-04-18 18:59:53 +0100
 • donated 2017-04-18 18:52:24 +0100
 • followed this page 2017-04-18 18:51:53 +0100
 • donated 2017-04-18 18:51:16 +0100
 • donated 2017-04-18 18:43:26 +0100
 • donated 2017-04-18 18:43:13 +0100
 • donated 2017-04-18 18:38:54 +0100
 • donated 2017-04-18 18:37:04 +0100
 • donated 2017-04-18 18:24:20 +0100
 • donated 2017-04-18 18:10:42 +0100
 • donated 2017-04-18 17:57:50 +0100
 • donated 2017-04-18 17:51:54 +0100
 • donated 2017-02-26 17:02:20 +0000
 • donated 2016-07-11 12:44:19 +0100
 • donated 2016-06-04 10:50:07 +0100
 • donated 2016-06-02 08:25:10 +0100
 • donated 2016-05-17 11:49:04 +0100
 • donated 2016-05-16 19:25:22 +0100
 • donated 2016-04-24 22:02:28 +0100
 • donated 2016-04-24 21:50:12 +0100
 • donated 2016-04-06 20:32:06 +0100
 • donated 2016-04-06 16:11:51 +0100