Cyfrannwch

LW_2016_states.JPG

Mae Plaid Cymru yn sefyll yn etholiad cyffredinol 2017 fel yr unig blaid all amddiffyn Cymru yn erbyn y Toriaid. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 155 o ymatebion

 • posted about this on Facebook 2017-04-20 20:47:53 +0100
  Just made a donation to plaid 2016 CYM
 • donated 2017-04-20 20:46:42 +0100
 • donated 2017-04-20 20:27:14 +0100
 • donated 2017-04-20 18:57:50 +0100
 • donated 2017-04-20 18:52:58 +0100
 • donated 2017-04-20 18:46:24 +0100
 • donated 2017-04-20 18:20:10 +0100
 • donated 2017-04-20 18:01:44 +0100
 • donated 2017-04-20 17:47:13 +0100
 • donated 2017-04-20 17:34:03 +0100
 • donated 2017-04-20 17:24:55 +0100
 • donated 2017-04-20 17:22:38 +0100
 • donated 2017-04-20 17:19:19 +0100
 • donated 2017-04-20 16:45:05 +0100
 • donated 2017-04-20 12:33:01 +0100
 • donated 2017-04-20 10:02:46 +0100
 • donated via 2017-04-19 21:31:37 +0100
 • donated 2017-04-19 15:08:16 +0100
 • donated 2017-04-19 14:01:01 +0100
 • donated 2017-04-19 11:42:46 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-04-19 10:34:10 +0100
  Just made a donation to plaid 2016 CYM
 • donated 2017-04-19 10:31:02 +0100
 • followed this page 2017-04-19 10:00:49 +0100
 • donated 2017-04-19 08:51:04 +0100
 • donated 2017-04-19 08:49:20 +0100
 • @wynjer tweeted link to this page. 2017-04-18 23:34:36 +0100
  Newydd rhoi arian i Plaid 2016 CYM. Plîs rhowch! https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=6464
 • donated 2017-04-18 23:32:58 +0100
 • donated 2017-04-18 21:14:51 +0100
 • donated 2017-04-18 21:05:56 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-04-18 19:49:48 +0100
  Newydd gyfrannu at ymgyrch Plaid17