Cyfrannwch

LW_2016_states.JPG

Mae Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd yn bodoli er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i'n cenedl a'i phobl. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 174 o ymatebion

 • donated 2017-04-24 19:14:02 +0100
 • donated 2017-04-24 19:11:10 +0100
 • donated 2017-04-24 19:04:38 +0100
 • donated 2017-04-24 19:01:01 +0100
 • donated 2017-04-24 10:51:52 +0100
 • donated 2017-04-24 09:42:42 +0100
 • donated 2017-04-24 09:28:58 +0100
 • donated 2017-04-23 22:40:58 +0100
 • donated 2017-04-23 22:38:33 +0100
 • donated 2017-04-23 13:51:34 +0100
 • donated 2017-04-21 23:09:20 +0100
 • donated 2017-04-21 17:54:23 +0100
 • donated 2017-04-21 17:08:46 +0100
 • donated 2017-04-21 12:16:37 +0100
 • donated 2017-04-21 10:53:13 +0100
 • donated 2017-04-21 10:30:35 +0100
 • donated 2017-04-21 10:23:05 +0100
 • followed this page 2017-04-21 08:10:19 +0100
 • donated 2017-04-21 07:15:13 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-04-20 20:47:53 +0100
  Just made a donation to plaid 2016 CYM
 • donated 2017-04-20 20:46:42 +0100
 • donated 2017-04-20 20:27:14 +0100
 • donated 2017-04-20 18:57:50 +0100
 • donated 2017-04-20 18:52:58 +0100
 • donated 2017-04-20 18:46:24 +0100
 • donated 2017-04-20 18:20:10 +0100
 • donated 2017-04-20 18:01:44 +0100
 • donated 2017-04-20 17:47:13 +0100
 • donated 2017-04-20 17:34:03 +0100
 • donated 2017-04-20 17:24:55 +0100