Cyfrannwch

LW_2016_states.JPG

Mae Plaid Cymru yn sefyll yn etholiad cyffredinol 2017 fel yr unig blaid all amddiffyn Cymru yn erbyn y Toriaid. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 155 o ymatebion

 • donated 2017-04-26 12:03:44 +0100
 • donated 2017-04-25 17:36:38 +0100
 • donated 2017-04-25 12:51:00 +0100
 • @simonchandler50 tweeted link to this page. 2017-04-25 12:34:22 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=55853
 • donated 2017-04-25 12:31:38 +0100
 • donated via 2017-04-24 22:34:56 +0100
 • @dafyddiwan tweeted link to this page. 2017-04-24 21:16:06 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=1640
 • donated 2017-04-24 21:15:22 +0100
 • donated 2017-04-24 20:37:54 +0100
 • donated 2017-04-24 20:17:38 +0100
 • donated 2017-04-24 19:25:37 +0100
 • donated 2017-04-24 19:14:02 +0100
 • donated 2017-04-24 19:11:10 +0100
 • donated 2017-04-24 19:04:38 +0100
 • donated 2017-04-24 19:01:01 +0100
 • donated 2017-04-24 10:51:52 +0100
 • donated 2017-04-24 09:42:42 +0100
 • donated 2017-04-24 09:28:58 +0100
 • donated 2017-04-23 22:40:58 +0100
 • donated 2017-04-23 22:38:33 +0100
 • donated 2017-04-23 13:51:34 +0100
 • donated 2017-04-21 23:09:20 +0100
 • donated 2017-04-21 17:54:23 +0100
 • donated 2017-04-21 17:08:46 +0100
 • donated 2017-04-21 12:16:37 +0100
 • donated 2017-04-21 10:53:13 +0100
 • donated 2017-04-21 10:30:35 +0100
 • donated 2017-04-21 10:23:05 +0100
 • followed this page 2017-04-21 08:10:19 +0100
 • donated 2017-04-21 07:15:13 +0100