Cyfrannwch

LW_2016_states.JPG

Mae Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd yn bodoli er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i'n cenedl a'i phobl. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 174 o ymatebion

 • donated 2017-04-30 17:09:26 +0100
 • donated 2017-04-30 16:18:06 +0100
 • donated 2017-04-30 15:45:10 +0100
 • donated 2017-04-30 14:17:31 +0100
 • @HawddCwyno tweeted link to this page. 2017-04-30 14:04:47 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=51190
 • donated 2017-04-30 14:04:23 +0100
 • donated 2017-04-30 14:02:57 +0100
 • donated 2017-04-30 13:28:27 +0100
 • donated 2017-04-30 13:25:02 +0100
 • donated 2017-04-30 13:19:14 +0100
 • donated 2017-04-30 10:46:42 +0100
 • donated 2017-04-29 17:42:09 +0100
 • donated 2017-04-29 14:02:19 +0100
 • donated 2017-04-29 12:44:56 +0100
 • donated 2017-04-29 12:13:51 +0100
 • donated 2017-04-28 20:32:02 +0100
 • donated 2017-04-28 12:24:11 +0100
 • donated 2017-04-27 08:01:33 +0100
 • donated 2017-04-26 22:18:06 +0100
 • donated 2017-04-26 12:03:44 +0100
 • donated 2017-04-25 17:36:38 +0100
 • donated 2017-04-25 12:51:00 +0100
 • @simonchandler50 tweeted link to this page. 2017-04-25 12:34:22 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=55853
 • donated 2017-04-25 12:31:38 +0100
 • donated via 2017-04-24 22:34:56 +0100
 • @dafyddiwan tweeted link to this page. 2017-04-24 21:16:06 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=1640
 • donated 2017-04-24 21:15:22 +0100
 • donated 2017-04-24 20:37:54 +0100
 • donated 2017-04-24 20:17:38 +0100
 • donated 2017-04-24 19:25:37 +0100