Cyfrannwch

LW_2016_states.JPG

Mae Plaid Cymru yn sefyll yn etholiad cyffredinol 2017 fel yr unig blaid all amddiffyn Cymru yn erbyn y Toriaid. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 155 o ymatebion

 • donated 2017-05-02 02:08:19 +0100
 • donated via 2017-05-01 18:43:25 +0100
 • donated 2017-05-01 18:33:10 +0100
 • donated 2017-05-01 17:59:12 +0100
 • donated 2017-05-01 13:47:54 +0100
 • donated 2017-05-01 09:02:07 +0100
 • donated 2017-05-01 08:33:31 +0100
 • donated 2017-04-30 18:43:41 +0100
 • donated 2017-04-30 18:42:16 +0100
 • donated 2017-04-30 18:33:10 +0100
 • donated 2017-04-30 17:27:06 +0100
 • donated 2017-04-30 17:09:26 +0100
 • donated 2017-04-30 16:18:06 +0100
 • donated 2017-04-30 15:45:10 +0100
 • donated 2017-04-30 14:17:31 +0100
 • @HawddCwyno tweeted link to this page. 2017-04-30 14:04:47 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=51190
 • donated 2017-04-30 14:04:23 +0100
 • donated 2017-04-30 14:02:57 +0100
 • donated 2017-04-30 13:28:27 +0100
 • donated 2017-04-30 13:25:02 +0100
 • donated 2017-04-30 13:19:14 +0100
 • donated 2017-04-30 10:46:42 +0100
 • donated 2017-04-29 17:42:09 +0100
 • donated 2017-04-29 14:02:19 +0100
 • donated 2017-04-29 12:44:56 +0100
 • donated 2017-04-29 12:13:51 +0100
 • donated 2017-04-28 20:32:02 +0100
 • donated 2017-04-28 12:24:11 +0100
 • donated 2017-04-27 08:01:33 +0100
 • donated 2017-04-26 22:18:06 +0100