Cyfrannwch

Donate Today

Mae Plaid Cymru, yn wahanol i'r prif bleidiau eraill, yn ddibynnol ar gyfraniadau gan bobl gyffredin. Mae pob cyfraniad a gawn ni yn gwneud gwahaniaeth i’n hymgyrchoedd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 15 o ymatebion

 • donated 2017-02-26 17:02:20 +0000
 • donated 2016-07-11 12:44:19 +0100
 • donated 2016-06-04 10:50:07 +0100
 • donated 2016-06-02 08:25:10 +0100
 • donated 2016-05-17 11:49:04 +0100
 • donated 2016-05-16 19:25:22 +0100
 • donated 2016-04-24 22:02:28 +0100
 • donated 2016-04-24 21:50:12 +0100
 • donated 2016-04-06 20:32:06 +0100
 • donated 2016-04-06 16:11:51 +0100
 • followed this page 2016-03-19 09:06:00 +0000
 • donated 2016-03-19 09:05:12 +0000
 • donated 2016-03-18 19:08:04 +0000
 • donated 2016-03-18 17:02:44 +0000
 • donated 2016-02-16 12:15:09 +0000