Cyfrannwch

LW_2016_states.JPG

Mae Plaid Cymru yn sefyll yn etholiad cyffredinol 2017 fel yr unig blaid all amddiffyn Cymru yn erbyn y Toriaid. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 155 o ymatebion

 • donated 2017-09-12 14:21:38 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-06-02 23:44:49 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd?
 • donated 2017-06-02 23:43:39 +0100
 • donated 2017-05-27 14:19:05 +0100
 • donated via 2017-05-22 10:58:11 +0100
 • @siantirdu tweeted link to this page. 2017-05-22 10:33:16 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=15864
 • donated 2017-05-22 10:32:32 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-05-16 12:30:07 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd?
 • donated 2017-05-16 12:28:27 +0100
 • donated 2017-05-16 11:44:22 +0100
 • donated 2017-05-15 17:35:36 +0100
 • donated 2017-05-15 09:29:02 +0100
 • donated 2017-05-11 11:29:38 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-05-10 20:57:05 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd?
 • donated 2017-05-10 20:54:25 +0100
 • donated 2017-05-09 20:23:37 +0100
 • donated 2017-05-09 16:57:14 +0100
 • donated 2017-05-09 16:27:39 +0100
 • donated 2017-05-06 21:06:40 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-05-06 12:31:49 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd?
 • @eglwysfair tweeted link to this page. 2017-05-06 12:31:43 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=13346
 • donated via 2017-05-06 12:30:28 +0100
 • donated 2017-05-06 11:56:11 +0100
 • donated 2017-05-06 08:46:32 +0100
 • donated 2017-05-04 10:17:19 +0100
 • @GarethClubb tweeted link to this page. 2017-05-03 21:51:56 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=2620
 • donated 2017-05-03 21:51:10 +0100
 • donated 2017-05-03 21:09:57 +0100
 • donated 2017-05-03 11:22:53 +0100
 • donated 2017-05-02 11:57:09 +0100